Wat is de aansprakelijkheid als lid van de Coöperatie?
We zijn een Coöperatie UA = uitgesloten aansprakelijkheid, dus aansprakelijkheid is uitgesloten voor de leden.